Thiết bị

Bộ góp hơi

1,000

Thiết bị

Bộ hâm nước

1,000
1,000
1,000

Thiết bị

Đường ống hơi

1,000

Lò hơi công nghiệp

Lò Hơi Đốt Gas Đốt Dầu

1,000

Lò hơi công nghiệp

Lò Hơi Đốt Than

1,000

Lò hơi công nghiệp

Lò Hơi Đốt Than

1,000
1,000
1,000
1,000